Obveznosti staršev oz skrbnikov do vrtca:

Starši so dolžni:

  • zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca (odrasla, vzgojiteljem znana oseba),
  • otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici/ku vzgojiteljice,
  • sodelovati v različnih oblikah, ki jih vrtec organizira za starše,
  • prijaviti izostanek otroka,
  • vpisati in izpisati otroka na upravi vrtca (Cesta XIV. divizije 14 a, Maribor),
  • upoštevati Pravilnik o varnosti otrok, 
  • redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca,
  • v vrtec voditi le zdravega otroka.
Skip to content