EKO

Ekošola je nacionalni projekt, in poteka preko združenja slovensko ekološkega gibanja  ter evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je Sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education.

Projekt izvajamo že od leta 2002  in je  prerasel v naš način življenja in dela z otroki.

Z njim razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos ter ravnanje z okoljem (skrb za trajnostni razvoj), vrednote in stališča do varovanja in ohranjanja čistega naravnega okolja, ter strategije za graditev dobrih medsebojnih odnosov, spoštovanje, sožitje z okoljem in naravo.

Projekt Eko vrtec kot način življenja je mednarodni program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. Program temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje našega obnašanja in ravnanja v odnosu do okolja. S projektom Eko vrtec kot način življenja se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Program Eko šola temelji na metodologiji t.i. 7 korakov.

Cilji, katerim sledimo na nivoju vrtca:

  • Razviti odgovorno ravnanje z okoljem .
  • Razviti kompetence za zdrav način življenja in skrb za ohranjanje zdravega okolja.
  • Učinkovito rabiti naravne vire.
  • Razvijati pozitivne medsebojne odnose.
  • Vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju
 
V našem vrtcu se zavedamo svojega poslanstva ter tega, da se otroci veliko učijo s posnemanjem. Zavedamo se lastnega zgleda ter zgleda tistih, ki so otrokom blizu (staršI, stari staršI…).

Program Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in je nacionalni projekt, in poteka preko združenja slovensko ekološkega gibanja  ter evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je Sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education.  Projekt izvajamo že 12. leto in je  prerasel v naš način življenja in dela z otroki.


Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgojiti otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del vsakdanjega življenja.

Živimo in delujemo ekološko in nam je vzgoja za okoljsko odgovornost ko »prikriti kurikulum« že dolgo način življenja.
Zavedamo se kamenčkov, ki jih počasi dodajamo v mozaik oblikovanja in ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.
Pri svojem delu s tega področja smo uspešni in smo prehodili že pomembne korake v skrbi za okolje v katerem živimo. Seveda pa se nam vsako leto porajajo nove ideje in možnosti osveščanja.

Narava je okolje in mi smo njeni učenci.

Eko koordinatorica Vrtca Pobrežje:
Pomočnica ravnateljice
Bojana Simonič, dipl. vzg.

Skip to content