ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven tega. Program je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu- tako otroke kot tudi starše in zaposlene.

V okviru programa so organizirana izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Delovanje programa je  usmerjeno predvsem v dobro počutje ter preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni iz sklopov: kronične nenalezljive bolezni, poškodbe in zastrupitve ter nalezljive bolezni.

V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled. Želimo oblikovati zdravo in varno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok.

Vse ciljne skupine bomo spodbujali h gibanju in uživanju zdrave prehrane, razvijanju medsebojnih odnosov, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, odvajanju zdravju škodljivih razvad, preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu in izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje zob.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Ker zdravje v otroštvu določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije, želimo preko programa »Zdravje v vrtcu« z odgovornim in strokovnim ravnanjem bistveno prispevati tudi v vrtcu Pobrežje Maribor.

Skip to content