LOGOTIP VRTCA

Logotip vrtca so baloni. Baloni predstavljajo otroško lahkotnost, radoživost, zaključeno celoto, srečo, nenehno gibanje in rast, vzpon v višave, vizijo o popolnosti in celovitosti.

 

NAŠE POSLANSTVO

  • Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nudimo možnosti za strokovno in osebnostno rast zaposlenih.
  • Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so: zdrav in zadovoljen otrok, delavec; odgovornost in pravičnost do vseh otrok, staršev in sodelavcev; spoštovanje, znanje in sodelovanje.
  • Skrbimo za zdravo, varno, ustvarjalno ter spodbudno učno okolje za učenje in razvoj potencialov vseh otrok ter zagotavljamo ustrezne življenjske delovne pogoje. • Razvijamo sodoben koncept državljanstva, ki temelji na upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih medsebojnih odnosih, ki spodbujajo zavedanje lastne identitete ter spoznavanje in sprejemanje drugih kultur.
  • Vključujemo otroke s posebnimi potrebami v inkluzivne oddelke, dajemo poudarek vzgoji medsebojne strpnosti, spoštovanju drugačnosti in življenju v sožitju z drugimi.
  • Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami ter razvijamo sodelujoče partnerstvo s starši.
  • Sodelujemo s skupnostjo in mediji, kjer predstavljamo svoje delo, znanje in izkušnje ter spremljamo spremembe v okolju, kjer delujemo.
  • Zagotavljamo zdravo in pestro prehrano z zmanjševanjem aditivov in uvajanjem eko živil.
  • Razvijamo sistematičen pristop spremljanja pedagoškega procesa, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti na področju življenja in dela v vrtcu.
  • Skrbimo za trajnostni razvoj. V skrbi za kvalitetno življenje naslednjih rodov razvijamo pripravljenost in sposobnost odgovornega ravnanja ter odločanja v okolju, kjer živimo in delamo.

 

VIZIJA VRTCA POBREŽJE

»Z roko v roki za zdravo, varno, prijazno, ustvarjalno, spodbudno učno okolje in razvoj potencialov vseh otrok.«

Skip to content