Enota Jasli Grinič

Enota Grinič jasli, je bila zgrajena 1975 leta. Nahaja se v Mestni četrti Pobrežje, na Greenwichu, ki je izrazito urbano naselje. Greenwich je poimenovan po istoimenskem predelu Londona, s katerim je mesto Maribor pobrateno od leta 1967. V neposredni bližini enote Grinič jasli je uprava vrtca in enota Grinič. 

V lanskem letu je bila v enoti Grinič jasli zaključena energetska obnova, zaradi katere je bivanje v igralnicah bolj prijetno. Notranji prostori enote so delno prenovljeni. 

Za prijeten videz igralnic in skupnih prostorov, skrbimo strokovne delavke, zato so le-ti topli in otrokom prijazni. Igralnice imajo veliko naravne svetlobe in izhode na igrišče. Ob vrtcu se razprostirata dva velika zelena igrišča, kjer je dovolj sonca, pred katerim se lahko umikamo v senčne kotičke naših dreves, zaradi katerih naša enota deluje otrokom in okolju prijazno. Na igrišču se otroci lahko igrajo na velikem igralu, gnezdu – gugalnici ali v peskovniku. Na delu igrišča, kjer imamo talne igre je tudi prostor za igro s poganjalci. Na igrišču imamo tudi mize in klopi.
Da je otroška igra še bolj pestra in vesela, in za boljši telesni razvoj otrok, otrokom nudimo na igrišču različne športne rekvizite in igrače za igro na prostem.
Naša enota je vključena v naslednje projekte: FIT, EKO, Zdravje v vrtcu, Slovenski tradicionalni zajtrk, UNICEF-ov projekt Punčka iz cunj z dnevnikom in Varno s soncem.

baby

Prvo starostno obdobje

SONČKI
homogen oddelek 1-2

Število otrok: 14

Vzgojiteljica: Maja Roškarič 
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja:  Tamara Elbl

BALONČKI
homogen oddelek 2-3

Število otrok: 14

Vzgojiteljica: Vladka Emeršič
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Ana Potočnik/Patricija Slanič

METULJI
homogen oddelek 1-2

Število otrok: 14

Vzgojiteljica: Urška Ponudič
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Sabina Avsec/Zarja Vodan

Kratek slogan vsake enote vrtca. Dva do trije stavki, med 100 in 125 znaki s presledki vred, dani predolgo in ne prekratko.

Slogan enote
Delovni čas enote05:30 – 16:30
 
Naslov Enota Jasli Grinič
CESTA XIV. DIVIZIJE 14. a, 2000 Maribor
 
Telefon 02 330 48 56
Skip to content