PROGRAM VARNO S SONCEM

Program Varno s soncem je preventivni program s katerim želimo v Vrtcu Pobrežje doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost otrok, staršev in zaposlenih o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. 

Predšolski otroci skozi program pridobijo osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učinke na zdravje), osnovna znanja o koži, ki so podana na način primeren njihovi starosti. Osvojijo pravilen način izvajanja zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov (uporaba zaščitnih sredstev, načini obnašanja). 

Strokovni delavci v vrtcu otroke s sistematičnim pristopom seznanjajo o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Osvojena znanja otroci v okviru programa ne spoznajo zgolj teoretično, temveč jih tudi udejanjajo (izvajajo) pri aktivnostih na prostem. S tem je dosežen večji učinek, večja je tudi verjetnost, da bodo osvojena znanja upoštevali nadalje v vsakodnevnem življenju. Še posebej zato, ker so v program posredno vključeni tudi starši otrok.

 Kot prednost programa bi izpostavili še dejstvo, da program poudarja osnovno zaščito pred soncem:

  • upoštevanje časa, ko je gibanje na prostem primerno (poleti dopoldan do 10. ure in popoldan po 17. uri), 

  • iskanje oz. ustvarjanje primerne sence (senca dreves, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčene predele ter ustvarjanje individualne sence z uporabo primernih pokrival, oblačil in sončnih zaščitnih očal). 

Uporaba kemičnih zaščitnih sredstev je v programu omejena zgolj na predstavitev njihovega pravilnega načina uporabe, brez navajanja oz. izpostavljanja posameznih proizvajalcev.

Skip to content