SVETOVALNO DELO

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, staršem, strokovnim in vodstvenim delavcem vrtca.

SVETOVALNO DELO Z OTROKI

Svetovalno delo z otroki je usmerjeno v:
 • pomoč, podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj,
 • pomoč pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri prehodu v šolo,
 • pomoč otrokom s težavami pri prilagajanju in sodelovanju v skupini, v razvoju in s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja.

SVETOVALNO DELO S STARŠI

Svetovalno delo s starši in družinami je usmerjeno v pomoč in svetovanje pri:

 • vključevanju staršev in družin v vzgojno-izobraževalno delo v oddelku,
 • razumevanju in spodbujanju otrokovega učenja v predšolskem obdobju,
 • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
 • prehodu v osnovno šolo,
 • vzgoji otroka, opravljanju starševske vloge,
 • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, nemirnost, nočne more in strahovi, samozadovoljevanje, agresivno vedenje … ),
 • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, razveza, selitev družine, smrt …).

Svetovalno delo s strokovnimi in vodstvenimi delavci
je usmerjeno v:

 • sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja v vrtcu, 
 • nudenje pomoči pri zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, 
 • nudenje pomoči pri razvijanju kakovostnega sodelovanja med vrtci, starši in s skupnostjo, 
 • sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka, po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega dogovarjanja, varovanja zaupnosti podatkov. V kolikor je potrebno, svetovalni delavci v soglasju s starši, pri svojem delu sodelujejo tudi z drugimi strokovnimi institucijami. Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice, po telefonu ali preko e-pošte.

Kontakt:                                   

Sedež: Enota kekec,Ulica Štravhovih 50, Maribor

Telefon: 02 47 10 904

Epošta:svetovalna@vrtecpobrezje.si

Petra Roj, prof. ped. in slov.

Renata Šerbinek, uni. dipl. soc. del., vzg. pred. ot.

Spoštovani starši

Ponujamo vam možnost odgovorov na vaša morebitna vprašanja o vaših otrocih, našem vrtcu, …

Obrazec izpolnite z vašim imenom in priimkom ter vprašanjem. Naša svetovalna služba bo z veseljem odgovorila na poslana vprašanja. Odgovor bo posredovan na podan e-naslov.

Ponujamo tudi možnost objave vprašanj na tej strani, da lahko ostali starši izvedo kaj koristnega in novega. Objave bodo povsem anonimne, kar pomeni, da nikjer ne bo omenjeno vaše ime ali e-naslov.

Skip to content