Predstavitev projekta VITR

Podnebne spremembe se odražajo po vsej Evropi in po vsem svetu. Spremembe podnebja obsežno vplivajo na človeške in naravne sisteme. Posledice se odražajo na gospodarskih dejavnostih, naravnihekosistemih, vodnih virih in še posebej na človeškem zdravju.

Namen projekta VITR je učenje za trajnostni razvoj, sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko, osnovno in srednje izobraževanja, višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih.

S projektom VITR se želi vse mlade in odrasle vzpodbuditi oz. ozavestiti k trajnostnem razvoju in varovanju naše narave.

CILJI

  • Spodbuditi otroke in odrasle, da bodo poglobili razumevanje trajnostnih izzivov in bodo delovali v smeri trajnostnih preobrazb.
  • Spodbujanje k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
  • Vpeljati cilje trajnostnega razvoja na nivo celotnega vrtca ter drugih dejavnostih vrtca.

DEJAVNOSTI

  • Dejavnosti na prostem (Eko vrt).
  • Vključevanje ciljev VITR v celotni kurikulum.
  • Izmenjevalnica oblačil, knjig.
  • Zbiranje hrane za živali.
  • Vaje čuječnosti.
  • Gibalne dejavnosti.
  • Izdelava pogrinjkov iz naravnih materialov.
Skip to content