Enota Čebelica

Domovi otrok in enota ČEBELICA se nahajajo v predmestju Maribora, kjer nas obkroža narava v vsej svoji lepoti in mnogimi naravnimi danostmi. Obkrožajo nas, griči, travniki, gozdovi, potoki, reka Drava, vse to nam nudi veliko možnosti za učenje, pridobivanje novih spoznanj in izkušenj.
Ves čas se trudimo ustvariti in nuditi otrokom spodbudno učno okolje. Ob tem imajo možnost raziskovanja, reševanja problemov, predvidevanja, socializacije, interakcije z notranjimi in zunanjimi deležniki. Zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo: društva – (čebelarji, lovci, gasilci, društvo gospodinj, upokojenci, rancarji, športnim društvom, turističnim društvom….), ustanove: (OŠ Malečnik, pošto, KS Malečnik – Ruperče) z različnimi aktivnostmi in vsebinami.

Najbližja soseda našega vrtca je podružnična šola, ki jo otroci skozi različne aktivnosti zelo dobro poznajo. Z delavci šole uspešno sodelujemo že vrsto let. Prav tako smo vpeti v lokalno skupnost (PGD Brezje, društvo upokojencev Brezje – Dogoše – Zrkovci, Mestna četrt Brezje -Dogoše – Zrkovci in z vsemi ostalimi, ki nas povabijo k sodelovanju). Naš vrtec je lociran v čudovito naravno okolje, ki je mnogokrat iztočnica za dejavnosti, ki se zrcalijo skozi vsa področja Kurikula. V neposredni bližini nas obdaja gozd, ki nam nudi igralnico, raziskovalnico in telovadnico na prostem in nam ponuja nešteta prijetna doživetja. Upravičeno smo ponosni na veliko razgibano igrišče v senci hrastovih dreves, ki nam ponuja vrsto priložnosti za izkustveno učenje. V neposredni bližini imamo na voljo veliko travnato igrišče, ki nas prav tako večkrat zvabi, da se preizkusimo v svojih gibalnih sposobnostih. Najbližja soseda našega vrtca je podružnična šola, ki jo otroci skozi različne aktivnosti zelo dobro poznajo. Z delavci šole uspešno sodelujemo že vrsto let. Prav tako smo vpeti v lokalno skupnost (PGD Brezje, društvo upokojencev Brezje – Dogoše – Zrkovci, Mestna četrt Brezje -Dogoše – Zrkovci in z vsemi ostalimi, ki nas povabijo k sodelovanju).

toy

Drugo starostno obdobje

ZELENA IGRALNICA
heterogen oddelek 4-6

Število otrok: 19

Vzgojiteljica: Klavdija Beučar Brdnik
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Sabina Škrobar

RUMENA IGRALNICA
kombiniran oddelek 2-4

Število otrok: 18

Vzgojiteljica: Petra Horvat
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Jasna Ribič, Jani Jančec

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo opravi. In ko imaš nekoga rad.

Tone Pavček
Delovni čas enote05:30 – 16:30
 
Naslov Enota Čebelica
Malečnik 52, 2000 Maribor
 
Telefon 02 47 30 287
Skip to content