Oddelka v OŠ borcev za severno mejo

Z odlokom MOM o spremembi odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtca Pobrežje sta s 1. septembrom 2019 dva oddelka otrok, starih od 5- 6- let s strokovnimi delavkami v Osnovni šoli borcev za severno mejo.

Prednosti so: velike igralnice, souporaba telovadnice in gibalnice osnovne šole. Z otroki obiskujemo šolsko knjižnico in se neposredno povezujemo z učitelji in učenci prvih razredov. Zavedamo se pomena branja, pripovedovanja v predšolskem obdobju, zato smo vključeni  v projekt bralni palček.

Na prostem imajo otroci veliko prostora za gibalne dejavnosti na večjih, velikih igriščih. Le ta so travnata, asfaltirana. Imamo tudi lastno, ograjeno igrišče z igrali. Tako lahko uresničujemo cilje in dejavnosti v okviru projekta Fit. Bližina gozda nam ponuja veliko možnosti za odkrivanje, spoznavanje narave v njeni raznolikosti. V dejavnosti vnašamo elemente gozdne pedagogike. Mesečno izvajamo z otroki cici planinske izlete v bližnjo okolico. Otroci obiskujejo predstave v Lutkovnem gledališču Maribor in muzejske  delavnice v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.  Podlaga za naše delo je nacionalni dokument Kurikulum, ki določa načela in cilje predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi, da otrok dojema svet celostno, da se razvija in uči aktivno, preko igre, ob neposrednih izkušnjah, v interakciji z otroki in odraslimi ter si tako razvija lastno družabnost in individualnost. V skladu s tem so naravnane tudi dejavnosti v vrtcu: matematika, jezik, narava, družba, umetnost, gibanje. Pri otrocih spodbujamo in razvijamo osebnostne lastnosti kot so: medsebojno dogovarjanje, poslušanje, sodelovanje, pomoč, spoštovanje, upoštevanje, izražanje čustev. Življenje v naši enoti je zdravo, pestro in zanimivo.Želimo in prizadevamo si, da bi bili otroci varni, sprejeti in ljubljeni, da bi se dobro počutili in radi hodili v vrtec. Zavedamo se načela zadovoljen otrok-zadovoljen starš.

toy

Drugo starostno obdobje

BALONČKI
homogen oddelek 5-6

Število otrok: 17

Vzgojiteljica: Jelka Tršavec
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Vesna Kovačič

MEHURČKI
homogen oddelek 5-6

Število otrok: 20

Vzgojiteljica: Nina Golob
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Danica Šeneker, Jani jančec

Kratek slogan vsake enote vrtca. Dva do trije stavki, med 100 in 125 znaki s presledki vred, dani predolgo in ne prekratko.

Slogan enote
Delovni čas enote05:30 – 16:30
 
Naslov Borcev za Severno mejo 162000 Maribor
 
Telefon 041 448 177
 
Skip to content