Eko

Ekošola je nacionalni projekt, in poteka preko združenja slovensko ekološkega gibanja ter evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je Sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education...

Fit

Fit pedagogika v ospredje postavlja igro. Preko igre, kot najučinkovitejše metode učenja otrok, vabi otroke v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti ter ob različnih gibalnih izzivih, daje otroku pozitivne povratne informacije o njegovih lastnih individualnih gibalnih sposobnostih...

Varno s soncem

Program Varno s soncem je preventivni program s katerim želimo v Vrtcu Pobrežje doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost otrok, staršev in zaposlenih o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih....

Program zdravje v vrtcu

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. Program je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu- tako otroke kot tudi starše in zaposlene.

Podnebni cilji

Podnebne spremembe se odražajo po vsej Evropi in po vsem svetu. Spremembe podnebja obsežno vplivajo na človeške in naravne sisteme. Posledice se odražajo na gospodarskih dejavnostih, naravnihekosistemih, vodnih virih in še posebej na človeškem zdravju.Namen projekta VITR je učenje za trajnostni razvoj, sistematično....

Skip to content