KURIKULUM ZA VRTCE

Je nacionalni dokument in predstavlja od 1. 10. 1999 dalje strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

 

KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU

predstavlja skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki. Vsebina temelji na vrednotah, ki so plod mednarodnega doseženega soglasja in opredeljene v Deklaraciji in konvenciji o človekovih pravicah ter vrednotah, ki so se izoblikovale med teoretiki in praktiki na področju predšolske vzgoje v svetu in pri nas.

 

DNEVNA RUTINA

Oddelki prvega starostnega obdobja – otroci v starosti 1. do 3. leta

5.30 – 8.00

Sprejem otrok, organizirane igre in igre po želji (upoštevanje individualnih potreb otrok), nega otrok

8.00 – 8.30

Priprava na zajtrk, zajtrk

8.30 – 11.30

Nega otrok in načrtovane vzgojno – izobraževalne dejavnosti, organizirana igra otrok v vseh prostorih vrtca in na igrišču, napitek

11.30 – 12.00

Priprava na kosilo, kosilo (čas kosila vzgojni tim prilagodi individualnim potrebam otrok)

12.00 – 14.00

Nega, počitek otrok, upoštevanje individualnih potreb otrok in igra po želji otrok

14.00 – 14.30

Nega, popoldanska malica

14.30 – 16.30

(17.00)

Organizirana igra v prostorih vrtca ali na igrišču, napitek, odhajanje otrok domov

 

Oddelki drugega starostnega obdobja – otroci v starosti 3. do 6. leta

5.30 – 8.00

Sprejem  otrok, spontane in organizirane igre

8.00 – 8.30

Priprava na zajtrk in zajtrk (upoštevanje individualnih potreb otrok)

8.30 – 11.30

Načrtovane vzgojno – izobraževalne dejavnosti, organizirana igra otrok v vseh prostorih vrtca in na igrišču, sprehodi (bližnja in daljna okolica)

11.30 – 12.30

Priprava na kosilo, kosilo (čas kosila vzgojni tim prilagodi individualnim potrebam otrok)

12.30 – 14.00

Priprava na počitek otrok, počitek in igra po želji otrok

14.00 – 14. 30

Popoldanska malica

14.30 – 16.30

(17.00)

Organizirana igra v prostorih vrtca ali na igrišču, ter odhajanje otrok domov

Skip to content